pembina

Peran Pembina Penegak

Peran Pembina Penegak Dalam semua golongan peserta didik Pembina Pramuka berperan sebagai pemberi teladan dan bersikap bijaksana. Peran Pembina Pramuka Penegak dalam upaya membantu menyelesaikan SKU Pramuka Penegak yaitu sebagai konsultan, motivator dan dinamisator. Konsultan Peran Pembina sebagai konsultan menerapkan pendekatan kemitraan antara Pembina dengan Pramuka Penegak sebagai mitra bakti, untuk membangun masyarakatnya. Dalam proses …

Peran Pembina Penegak Selengkapnya »

Peran Pembina Pandega

Peran Pembina Pandega Pembina Pramuka Pandega dalam upaya membantu menyelesaikan SKU Pramuka Pandega berperan sebagai konsultan, motivator dan dinamisator. Konsultan Pembina sebagai konsultan menerapkan pendekatan kemitraan antara Pembina dengan Pramuka Pandega sebagai mitra bakti, untuk membangun masyarakatnya. Pembina sebagai konsultan, menerapkan pendekatan Sistem Among, yang dititikberatkan pada pendekatan “Tut Wuri Handayani”. Presentasi aplikasi penerapan Sistem …

Peran Pembina Pandega Selengkapnya »

Apa itu Pembina Pramuka?

Pembina Pramuka Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka termasuk sebagai Anggota Dewasa. Pembina Pramuka dan Pembantu Pembina Pramuka diatur sebagai berikut: Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia  17 tahun. Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan Pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia  20 tahun. Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia  25 tahun, …

Apa itu Pembina Pramuka? Selengkapnya »

Apa itu Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka?

Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Hak dan Kewajiban Majelis Pembimbing Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moril, organisatoris, materiil dan finansiil kepada Gugusdepan, Satuan Pramuka, Kwartir Gerakan Pramuka dari tingkat Nasional sampai dengan Kwartir Ranting. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang diangkat dan telah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti Kursus …

Apa itu Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka? Selengkapnya »

Apa itu Korps Pelatih dan Pelatih Pramuka ?

Korps Pelatih dan Pelatih Pramuka Korps Pelatih adalah ikatan persaudaraan dan wadah pembinaan para Pelatih Pembina Pramuka yang berpangkalan di Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka. Pelatih Pembina Pramuka atau disingkat Pelatih adalah seorang Pembina Pramuka Mahir yang telah lulus kursus Pelatih dan diangkat oleh Kwartir Cabangnya. Seorang Pelatih Pembina Pramuka harus memiliki SPL dan SHL …

Apa itu Korps Pelatih dan Pelatih Pramuka ? Selengkapnya »